P.P.H.U. LAMCH | NAWOZY

P.P.H.U. "LAMCH" Sp. j.
M. Lamch, S. Lamch
42-320 Niegowa
ul. Bankowa 18

Napisz do nas
ZADZWOŃ +48 34 315 40 09
nawozy NAWOZY
nawozy azotowe, fosforowo-potasowe, wieloskładnikowe
nawozy SKUP ZBÓŻ
skup zbóż uprawnych po atrakcyjnych cenach
transport TRANSPORT
transport krajowy: ciagniki siodłowe + naczepy
opał SKŁAD OPAŁU
groszek, eko-groszek, miał orzech I, orzech II, kostka
nawozy BUDOWNICTWO
materiały budowlane oraz wykończeniowe, sprzęt
aktualnosci AKTUALNOŚCI
informacje o promocjach, nowościach, targach, wystawach


P.P.H.U. LAMCH
nawozy
nawozy

POLITYKA ZACHOWANIA PRYWATNOŚCI (RODO)

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „LAMCH” Spółka Jawna, ul. Bankowa 18, 42-320 Niegowa, NIP 5771002258, adres poczty elektronicznej: biuro@lamch.pl, numer telefonu kontaktowego (+48) 604 502 105.

W jakich celach są przetwarzane Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu:

  • umożliwienia świadczenia usług i płatności za usługi z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej;
  • prowadzenia z Tobą korespondencji, w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości i zapytania;
  • wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych i rachunkowych.

Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu rozpatrywania zgłoszonych przez Ciebie reklamacji lub innych roszczeń wobec Administratora danych osobowych. Twoje dane mogą być również przetwarzane w celu windykacji należności lub prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych.

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Na podstawie przepisów RODO przysługują Ci prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych. W każdym czasie masz prawo do:

  • dostępu w tym uzyskania kopii danych osobowych;
  • żądania sprostowania danych osobowych;
  • żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • usunięcia danych osobowych;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W każdej chwili możesz zażądać od Administratora informacji o zakresie przetwarzania przez Administratora Twoich danych osobowych.

Komu udostępniane są Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe są udostępniane przez Administratora podmiotom, które z nim współpracują w realizowaniu usług, czyli takim które dostarczają: usługi pocztowe, kurierskie, wykonują usługi księgowo-finansowe i prawne. Administrator może także przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym, które przeciwdziałają oszustom i nadużyciom.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Twoje dane osobowe nie są przekazywane do Państw trzecich tj. do odbiorców mających siedzibę poza Europejski Obszar Gospodarczy lub Szwajcarią w krajach, które według Komisji Europejskiej nie zapewniają wystarczającej ochrony danych (kraje trzecie niezapewniające odpowiedniego poziomu ochrony).

Czy jesteś zobowiązany do podania swoich danych osobowych?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest konieczne do skorzystania z określonych funkcjonalności strony internetowej na przykład dostępnych formularzy lub zawarcia i wykonania Umowy w zakresie świadczonych usług z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Przez jaki okres będą przechowywane Twoje dane osobowe?

Administrator w celu rozliczalności będzie przechowywać Twoje dane osobowe przez okres, w którym Administrator jest zobowiązany do zachowania danych osobowych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Administrator będzie przechowywać dane osobowe dłużej na wypadek, gdyby Klient miał wobec Administratora jakiekolwiek roszczenia, w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora, bądź w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami osób trzecich, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

Punkt sprzedaży:
ul. Bankowa 18
42-320 Niegowa
tel. +48 34 315 10 10
Punkt sprzedaży:
42-446, Irządze 131 C
Plac GS-u
tel. +48 34 354 40 27
Punkt sprzedaży:
ul.Staroszkolna 32
42-400 Zawiercie
tel. +48 32 67 010 05
LAMCH - BIS
42-310 Żarki
ul. Ofiar Katynia 7
tel. +48 34 314 81 25
 
Polityka prywatności COOKIES Polityka zachowania prywatności RODO   tworzenie stron www